DigiKumo
Another digital agency…

Click vào đường link trên SERP không gây ảnh hưởng hay giúp thăng hạng website

Một trong những ảo tưởng nhất của nhiều người làm SEO đó là: “Click vào kết quả tìm kiếm trong Google Search sẽ giúp website của bạn xếp hạng tốt hơn”.  

“Google không và chưa bao giờ sử dụng dữ liệu nhấp chuột cho mục đích xếp hạng (ngoại trừ một thời gian ngắn dữ liệu Google+ được sử dụng trong Google Search)”.

John Mueller nói

Ok, vậy nó không ích gì, nhưng nó có ảnh hưởng không? Nếu bạn nhận được một “đội quân” click vào trang web của bạn trên Google Search hàng ngày, điều đó có dẫn đến một số hình phạt của Google không?

Câu trả lời cũng là không, nó không ảnh hưởng. Việc mọi người click vào trang web của bạn để cố gắng thao túng thứ hạng của Google Search theo cách tích cực / tiêu cực đối với trang web đó cũng không ảnh hưởng hay có lợi.

Google đã trả lời vấn đề này vô số lần “CTR không ảnh hưởng đến thứ hạng, và các click của bot cũng vậy”.

No Comments

Gửi Bình Luận

VIEW
CLOSE